Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đoàn Lương Hưng
Công ty phát hành MCBOOKS
ISBN 4197828845046
Kích thước 14,5x20,5
Số trang 140
Giá bìa 81,600 đ