Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đọc trọn vẹn 37 Phẩm Bồ Tát Hạnh, trước tác trứ danh của Đức Nulchu Thogmed Zangpo cùng những luận giải kèm theo của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa là bước chân vào một hành trình mầu nhiệm, bởi mỗi pháp thực hành trong sách này như ánh tuệ đăng soi sáng chúng ta trên con đường giác ngộ. Mỗi câu chữ trong 37 câu kệ được Đức Pháp Vương giải thích cặn kẻ và khéo léo mang lại niềm hỷ lạc lớn lao, giúp tâm chúng ta trở nên hoàn hảo. Bởi tính thực tiễn rốt ráo của mình, tác phẩm có thể trở thành cuốn sách gối đầu và người bạn pháp thân thiết của mỗi hành giả trên bước đường hành Bồ tát đạo.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jigme Pema Nyinjadh
Nhà xuất bản NXB Tôn Giáo
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8936024917685
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 19 x 13
Số trang 215
Giá bìa 37,000 đ