Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Brown Watson
ISBN 9780709720850
Trọng lượng (gr) 963
Kích thước 2.2 x 21.4 x 27.2
Giá bìa 135,000 đ