Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, sự tồn tại hay suy vong của mỗi người, mỗi tổ chức đều phụ thuộc rất lớn vào việc chúng ta có đủ sức cạnh tranh và hợp tác mang tính chất toàn cầu hay không. Để cạnh tranh, hợp tác hoặc phòng vệ, tất nhiên chúng ta cần phải có những phương tiện, vũ khí mạnh. Trong các loại phương tiện, vũ khí, có một loại đặc biệt lợi hại, đó là “kế”.

Từ nghìn xưa, con người luôn luôn đi tìm những công cụ, những vũ khí tư duy mạnh để cạnh tranh và hợp tác sinh tồn, đặc biệt là kế. Kế được định nghĩa là “cách khôn khéo được nghĩ ra để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó.” Kế là biện pháp, là cách thức là kỹ năng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, kế khác với biện pháp thông thưởng ở ba điểm chủ yếu:

- Thứ nhất, kế thường được tiến hành một cách chủ động, bí mật, bất ngờ.

- Thứ hai, kế thường được dùng ít thắng nhiều, dùng yếu thắng mạnh.

- Thứ ba, kế được dùng để giải quyết các tình huống khó khăn.

Như vậy, nói nôm na, kế là những biện pháp đặc biệt, những kỹ năng đặc biệt để giải quyết các tình huống khó khăn.

Mục lục:

Kế 1: Thả bóng bắt mồi

Kế 2: Thả mồi bắt bóng

Kế 3: Phú quý kế

Kế 4: Khổ nhục kế

Kế 5: Thả tép bắt tôm

Kế 6: Thả tôm bắt tép

Kế 7: Kích tướng kế

Kế 8: Hàn tướng kế

Kế 9: Rung cây doạ khỉ

Kế 10: Trồng cây dụ khỉ

Kế 11: Mỹ nhân kế

Kế 12: Nam nhân kế

Kế 13: Thừa gió bẻ măng

Kế 14: Tạo gió bẻ măng

Kế 15: Thừa nước đục thả câu

Kế 16: Tạo nước đục thả câu

Kế 17: Thuận tay dắt bò

Kế 18: Nghịch tay dắt bò

Kế 19: Giả yếu chế mạnh

Kế 20: Giả mạnh chế yếu

Kế 21: Biết là giả là không biết

Kế 22: Không biết mà giả là biết

Kế 23: Giương đông kích tây

Kế 24: Giương đông kích đông

Kế 25: Du long chuyển phượng

….

Mời bạn đón đọc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hầu Gia
Nhà xuất bản Nxb Khoa học xã hội
Năm phát hành 01-2009
Công ty phát hành Thăng Long
ISBN 8935075915213
Trọng lượng (gr) 220.00 gam
Kích thước 14.5x20.5 cm
Số trang 220
Giá bìa 42,600 đ
Thể loại