Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Triệu Thị Chơi
Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM
ISBN 1118020024063
Trọng lượng (gr) 160
Kích thước 14,5 x 20,5
Giá bìa 22,000 đ
Thể loại