Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đoàn Công Tương , Tăng Văn Dom, Đoàn Tuy Lộc
Nhà xuất bản NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM
ISBN 9786047357932
Trọng lượng (gr) 450
Số trang 204
Giá bìa 79,000 đ