Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Journey into the deep. This extraordinary voyage into the depths unknown aboard the legendary submarine "Nautilus"--commanded by the brilliant, tragic Captain Nemo-explores both the limitless possibilities of science and the twisted labyrinth of the human mind.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jules Verne,Mendor T Brunetti,Stephen Baxter
Nhà xuất bản Penguin Putnam Inc
Năm phát hành 10-2010
ISBN 9780451531698
Trọng lượng (gr) 158
Kích thước 2.0 x 17.0 x 10.0
Số trang 438
Giá bìa 92,000 đ