Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

152 Thủ Tục Hành Chính Về Thuế

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế theo Nghị quyết số 25/NĐ-CP ngày 2-6-2010 và Nghị quyết số 68/NĐ-CP ngày 27-12-2010 của Chính phủ, thời gian qua Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10-8-2009, Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11-3-2011, Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 26-7-2011 về việc công bố các thủ tục hành chính thộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Cuốn sách 152 Thủ Tục Hành Chính Về Thuế được biên soạn nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện thống nhất các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.

Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc tra cứu, áp dụng và thực hiện những thủ tục hành chính về thuế mới nhất đã được rà soát, tổng hợp và cập nhật đến hết ngày 26-7-2011.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Tổng Cục Thuế, Ban Cải Cách Và Hiện Đại Hóa
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211114715
Trọng lượng (gr) 330
Kích thước 20.5 x 12.5
Số trang 382
Giá bìa 62,000 đ