Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

145 Câu Hỏi & Đáp Về Thuế Và Quản Lý Thuế

Cuốn sách được kết cấu theo dạng hỏi và đáp gồm 145 câu hỏi và đáp án trả lời, bám sát nội dung của Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Các câu hỏi và đáp án trả lời được tác giả khái quát theo từng nội dung, chương mục của Thông tư, giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu và tìm kiếm thông tin cần biết như: Quy định chung; quy định về khai thuế, tính thuế; quy định về nộp thuế; quy định về ủy nhiệm nộp thuế; quy định về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thu, nộp thuế; quy định về thủ tục miễn thuế, giảm thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; quy định về thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế; quy định về kiểm tra, thanh tra thuế; quy định về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về thuế; quy định về tổ chức thực hiện Thông tư.

Sách là cẩm nang pháp luật hữu ích cho tổ chức, cá nhân thu, nộp thuế và bạn đọc quan tâm.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGSTS Nguyễn Thị Thương Huyền
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211112018
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 323
Giá bìa 59,000 đ