Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

111 Câu Hỏi - Đáp Về Luật Trẻ Em Và Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Quyền Trẻ Em

Trẻ em luôn là đối tượng được Nhà nước và cả xã hội dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt, bởi đó là thế hệ tương lai của mỗi quốc gia và của cả nhân loại. Chính vì vậy, trước khi Liên hợp quốc được thành lập, các quốc gia đã thông qua Tuyên ngôn Genève 1924 về Quyền Trẻ em trong đó khẳng định trẻ em là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt. Tuyên bố của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em năm 1959 cũng khẳng định: “Loài người có trách nhiệm trao cho trẻ em điều tốt đẹp nhất”. Năm 1989, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á và là nước thứ hai trên thế giới đã phê chuẩn Công ước về Quyền Trẻ em. Năm 2016, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Trẻ em (tiền thân là Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em), là văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam.

Nhằm giới thiệu đến các cơ sở Đội trong nước về Luật Trẻ em, Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em - Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản cuốn sách “111 câu hỏi - đáp về Luật Trẻ em và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em” với nội dung cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản nhất liên quan đến cuộc sống của trẻ em. Hi vọng cuốn sách sẽ được các anh chị phụ trách và các cơ sở Đội trong cả nước đón nhận, tham khảo để tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức về Luật Trẻ em trong đội viên thiếu nhi; thực hiện tốt vai trò đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và giám sát việc thực hiện Quyền Trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em Việt Nam.

HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hội Đồng Đội Trung Ương
Nhà xuất bản NXB Kim Đồng
ISBN 9786042120791
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 10 x 15
Số trang 176
Giá bìa 30,000 đ