Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Dịch giả Thu Trang
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thanh Niên
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 1667970305659
Kích thước 17 x 24 cm
Số trang 128
Giá bìa 120,000 đ