Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Parragon
ISBN 9781407564388
Trọng lượng (gr) 409
Kích thước 21 x 17
Giá bìa 67,000 đ