Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

15th Anniversary of the series is "this monster"! Large character Directory in 10 years Visionary "Episode 0" Comics first recording! 302 pages of enhancement to decipher the "deepening" of the character!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả 2012 editor: ToÌ"kyoÌ" : ShuÌ"eisha
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : ShuÌ"eisha, 2012.
ISBN 9784088704456
Trọng lượng (gr) 182
Kích thước 2.4 x 11.4 x 17.2
Giá bìa 235,000 đ