Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

"ONE PIECE" not on super popular app game "Torekuru" first Strategy this !! nowhere, ultra-rare evolution material where to get even and pat drop list, recorded a perfect data such as character to obtain information! ! version latest information of up to

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả V Jump henshbu
Nhà xuất bản Sh?eisha
ISBN 9784087797022
Trọng lượng (gr) 323
Kích thước 2 x 14.6 x 20.8
Giá bìa 329,000 đ