Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784579115297
Trọng lượng (gr) 241
Kích thước 1 x 19.8 x 20.6
Giá bìa 417,000 đ