Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784925080910
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 1.8 x 14.8 x 21
Giá bìa 328,000 đ