Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Pullip Cover & Feature Doll magazine's first sale in the character doll or "Sailor Moon" and "Rozen Maiden", it is a doll! High hottest How to make SD & DD series start, custom momoko, Midi Bryce paper & Shoes, Doll photography, News, 4 frames ? cute, nov

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dolly Japan
Nhà xuất bản Hobby Japan
ISBN 9784798608761
Trọng lượng (gr) 763
Kích thước 1.4 x 21 x 29.4
Giá bìa 601,000 đ