Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Graphic's editorial department
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : Gurafikkusha, 2014.
ISBN 9784766126402
Trọng lượng (gr) 541
Kích thước 1.6 x 21 x 27.6
Giá bìa 546,000 đ