Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784021906244
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 0.7 x 21 x 25.7
Giá bìa 410,000 đ