Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

서강한국어 (2A) (베트남어해설)

새롭게 출간된 서강한국어 뉴시리즈에 맞추어 새로 문법 교재를 추가하였으며, 따라서 수업 단계 및 교수학습 방법을 쉽게 이해할 수 있다.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả 서강대학교 국제문화교육원 출판부
Nhà xuất bản 서강대학교한국어교육원
ISBN 9791161630083
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 15.1 x 22.1 x 0.5 cm
Số trang 92
Giá bìa 143,000 đ