Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Akira Tachibana , EmuaÌ"ruai , Araki KyoÌ"zuka , Kanako Ekawa , Parupuraido
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : EmudienukoÌ"poreÌ"shon, 2015.
ISBN 9784844365006
Trọng lượng (gr) 359
Kích thước 1.1 x 18.2 x 25.7
Giá bìa 499,000 đ