Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784198608972
Trọng lượng (gr) 741
Kích thước 1.8 x 21.4 x 26
Giá bìa 437,000 đ