Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784094088700
Trọng lượng (gr) 10
Kích thước 0.8 x 10.6 x 15
Giá bìa 182,000 đ