Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784040674339
Trọng lượng (gr) 282
Kích thước 1.8 x 14.8 x 20.8
Giá bìa 277,000 đ