Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Shikaku Dezain KenkyuÌ"jo
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : Shikaku Dezain KenkyuÌ"jo, 2005.
ISBN 9784881081846
Trọng lượng (gr) 341
Kích thước 1 x 19.8 x 21
Giá bìa 478,000 đ