Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Visual Design Institute
ISBN 9784881081938
Trọng lượng (gr) 359
Kích thước 1.2 x 19.6 x 21.2
Giá bìa 437,000 đ