Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784063649710
Trọng lượng (gr) 899
Kích thước 2.2 x 21.2 x 29.2
Giá bìa 1,235,000 đ