Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784167905033
Trọng lượng (gr) 228
Kích thước 3 x 10.7 x 15.5
Giá bìa 210,000 đ