Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Toshinori KatoÌ"
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : Asashuppan, 2010.
ISBN 9784860633523
Trọng lượng (gr) 341
Kích thước 2.2 x 13 x 18.8
Giá bìa 360,000 đ