Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

/Sheep /Rabbits /Bee /Frogs /Dogs /Girls /Goat /Elephant /Tapir /Cat /Birds /Hamsters /Key Covers /Straps /Bread /Cali flower and Broccoli /Kiwi Fruits /Bananas :::::This Book is written in Japanese.But it's easy to understand by large diagrams.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Boutique Sha
ISBN 9784834731958
Trọng lượng (gr) 350
Số trang 80
Giá bìa 187,000 đ