Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784758014243
Trọng lượng (gr) 1422
Kích thước 2.8 x 23 x 29.6
Giá bìa 895,000 đ