Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Chikirin
Nhà xuất bản Daiwashobo.
ISBN 9784479304944
Trọng lượng (gr) 182
Kích thước 1.6 x 10.6 x 15.2
Giá bìa 188,000 đ