Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784800209894
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 1.2 x 10.6 x 15
Giá bìa 179,000 đ