Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hiroyuki Morita, Hayao Miyazaki
ISBN 9784197700899
Trọng lượng (gr) 223
Kích thước 1 x 12.8 x 18
Giá bìa 143,000 đ