Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784197037292
Trọng lượng (gr) 722
Kích thước 1.6 x 21.8 x 25.8
Giá bìa 437,000 đ