Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả 2014 editor: ToÌ"kyoÌ" : KoÌ"dansha
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : KoÌ"dansha, 2014.
ISBN 9784062778299
Trọng lượng (gr) 228
Kích thước 2.4 x 10.6 x 14.8
Giá bìa 235,000 đ