Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784835452401
Trọng lượng (gr) 323
Kích thước 0.9 x 18.2 x 25.8
Giá bìa 414,000 đ