Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Masayuki Yamauchi
Nhà xuất bản Pieichipikenkyujo.
ISBN 9784569762432
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 2 x 10.6 x 14.8
Giá bìa 208,000 đ