Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả IntaÌ" karuto nihongo gakkoÌ"
ISBN 9784816350320
Trọng lượng (gr) 700
Kích thước 2.6 x 18.4 x 25.6
Giá bìa 492,000 đ