Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784426601867
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 2.2 x 13.2 x 18.2
Giá bìa 388,000 đ