Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Satomi Uruno
ISBN 9784757422537
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 2 x 18.2 x 25.4
Giá bìa 601,000 đ