Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784046314321
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 2.4 x 11.4 x 17
Giá bìa 255,000 đ