Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784529050289
Trọng lượng (gr) 423
Kích thước 0.8 x 20.6 x 29.4
Giá bìa 364,000 đ