Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784087715903
Trọng lượng (gr) 682
Kích thước 4.6 x 14.4 x 19
Giá bìa 662,000 đ