Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jonhyon Hon , Gomudori kanpaniÌ" , Hana
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : Asahishinbunshuppan, 2015.
ISBN 9784023313897
Trọng lượng (gr) 523
Kích thước 1.6 x 16.8 x 22.6
Giá bìa 333,000 đ