Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784062167819
Trọng lượng (gr) 459
Kích thước 1.6 x 18.8 x 25.6
Giá bìa 628,000 đ