Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Kadokawa Group Publishing
ISBN 9784043878024
Trọng lượng (gr) 159
Kích thước 0.8 x 10.8 x 15
Giá bìa 155,000 đ