Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784837308522
Trọng lượng (gr) 800
Kích thước 1.8 x 18.2 x 25.6
Giá bìa 668,000 đ