Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Tadaki Imaizumi , Shuji Okajima , Masatsune Takeda , Yoshihiro Hashizume , Kiyoshi Umeda
Nhà xuất bản Gakkenkyoikushuppan : Gakkenmaketingu.
ISBN 9784052038099
Trọng lượng (gr) 241
Kích thước 1.6 x 13.4 x 18.5
Giá bìa 272,000 đ