Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784528020726
Trọng lượng (gr) 223
Kích thước 0.7 x 18.1 x 24.1
Giá bìa 355,000 đ